office@geko.com.mk
info@geko.com.mk

+389 2 3177 715
+389 2 3230 453

facebook_page_plugin

Makralon GP Се тврди полни поликарбонантни плочи со голема прозрачност и мазна површина
и тоа ги прави интересни за многу преимени. Имаат голема отпорност на удар дури и при
температура до -100 степени. Поликарбонатните плочи можат да се термоформираат или
ладно да се виткаат.

Повеќе...

Makralon GP Се тврди полни поликарбонантни плочи со голема прозрачност и мазна површина
и тоа ги прави интересни за многу преимени. Имаат голема отпорност на удар дури и при
температура до -100 степени. Поликарбонатните плочи можат да се термоформираат или
ладно да се виткаат.

Повеќе...

Makralon GP Се тврди полни поликарбонантни плочи со голема прозрачност и мазна површина
и тоа ги прави интересни за многу преимени. Имаат голема отпорност на удар дури и при
температура до -100 степени. Поликарбонатните плочи можат да се термоформираат или
ладно да се виткаат.

Повеќе...

Makralon GP Се тврди полни поликарбонантни плочи со голема прозрачност и мазна површина
и тоа ги прави интересни за многу преимени. Имаат голема отпорност на удар дури и при
температура до -100 степени. Поликарбонатните плочи можат да се термоформираат или
ладно да се виткаат.

Повеќе...