office@geko.com.mk
info@geko.com.mk

+389 2 3177 715
+389 2 3230 453

facebook_page_plugin

ONGROFOAM -  ПВЦ пенести плочи, во кои паната е со мала густина и имаат мала тежина. Нежната и бела површина е идеална за печатење и боење во сите печатарски техники.

ONGROFOAM - ПВЦ пенастите плочи имаат одлична звучна и топлотна изолација. Тие се самогасиви и ги задоволуваат сите стандарди на противпожарната заштита.

Повеќе...