office@geko.com.mk
info@geko.com.mk

+389 2 3177 715
+389 2 3230 453

facebook_page_plugin
SIMOPOR -  листови ПВЦ пена, во која пената обезбедува помала густина, што резултира со помала тежина. Овие листови се многу бели и нивната робусна и флексибилна површина ги прави лесни за печатење и боење во сите печатарски техники.
SIMOPOR - листови ПВЦ пена имаат одлична звучна и топлотна изолација. Производот е самогасив и ги задоволува најстрогите стандарди на националнта регулација на пожари во областа на пластиката.
Повеќе...