office@geko.com.mk
info@geko.com.mk

+389 2 3177 715
+389 2 3230 453

facebook_page_plugin
  • extruded (XT) Acrylic glass
  • unsurpassed resistance to aging and weathering
  • highly transparent (Clear: 92% light transmission)
  • brilliant
  • break-resistant
  • easy to machine
  • available in various colors

Отпорност на временски услови и стареење.

Многу добра површина, добра отпорност на слаби киселини и бази, ограничена отпорност на органски растворувачи.

Многу лесен за обработка, како дрво.

Многу лесно се обликува на оптимални и постојани услови. Лесно се лепи со солвентен лепак (на пр. ACRIFIKS В® 1S 0116, 0117 1S).

Ослободува минимално количество на дим, издувните гасови не се токсични и не кородира.

Plexiglas XT е особено погоден за економска и економична работа, особено во производството на големи серии дисплеи, сигнализација, мебел, структурно застаклување, осветлување на куполи, прозори за мобилни куќички и за многу други примени.