office@geko.com.mk
info@geko.com.mk

+389 2 3177 715
+389 2 3230 453

facebook_page_plugin
  • 61.0% Transmission
  • transparent
  • fluorescent
  • high-gloss surface
  • 3,0 mm

Отпорност на надворешни услови.

Многу добра површина, добра отпорност на слаби киселини и бази, ограничена отпорност на органски растворувачи.

Лесно се обработува, како дрво.

Многу лесно се обликува на оптимални и постојани услови. Лесно се лепи со солвентен лепак (на пр. ACRIFIX ® 2R 0190, 1R 0192).

Ослободува минимално количество на дим, издувните гасови не се токсични и не кородира.

Plexiglas GS е погоден за работа, особено во производството на голема серија дисплеи, сигнализација, мебел, застаклување, светлосни куполи, прозори за мобилни куќички и многу други примени.